Joves a l’atur, un desafiament major

  • por

pag1_temadeportada_web-44.jpgTenim la taxa d’atur juvenil més alta d’Europa. Un 51’8% dels menors de 25 anys no tenen feina. Encara que l’atur juvenil va baixar a finals de l’any passat, són més de 810.000 joves d’aquesta franja d’edat -més dels que la sobrepassen i s’inclouen en el 24% d’atur general- que no poden tenir un projecte de vida independent, a més de no exercir la professió o l’ofici per al qual s’han preparat.

Difícilment trobarem un aspecte que mereixi tant la mobilització de totes les energies socials necessàries per fer-hi front. L’Església no pot deixar de comprendre’l com un camp prioritari. En el terreny de l’acció social i l’ajuda directa. Però també en el de l’oferta de locals, llocs d’oci, ocasions de reflexió i acompanyament. Perquè la lucidesa en l’anàlisi no és suficient. Cal acompanyar aquests joves en les seves vides concretes perquè segueixin sent fecundes i feliçment viscudes. Cal donar-los suport perquè mobilitzin les seves energies personals més enllà del «tot està malament», en la recerca del seu propi projecte personal de vida, sabent que aquest projecte serà necessàriament cooperatiu.

En alandar, fidels al nostre propòsit de mostrar, sobretot, la vida dels «que diuen fent», és a dir, dels homes i dones que comprometen la seva vida a favor d’un món millor, donem la paraula als propis joves per a que expliquin com es pot viure una vida plena, encara que es tingui una feina precària o s’estigui a l’atur.

La vida de les persones joves és més important que les seves circumstàncies. I caben moltes lectures i moltes maneres d’afrontar les dificultats. Cal, fins i tot, sentir que algú realitza la seva vocació humana i cristiana en la menys favorable de les circumstàncies. A això apunta la reflexió d’aquests cinc joves, que pensen sobre la relació entre el seu treball, la seva formació prèvia i el seu creixement personal. També sobre el que és un treball decent. Els portem a les pàgines d´alandar perquè el seu testimoni pot ser útil a altres persones que afrontin situacions similars. La vida dels altres com a incentiu per a mobilitzar les energies personals i per fer una lectura de la realitat en la qual càpiga el projecte personal de vida inserit en el projecte de Déu per al món: que hi hagi vida i vida abundant. Els testimonis procedeixen de la Campanya de Graduats de la JEC, «Joves ¿empleats o entestats?».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.